Maja Bellem, Trädgårdsmästare/Anläggare
Majas Trädgård
Hjärnegatan 3, 112 29 Stockholm
073-929 19 03
maja.bellem@majastradgard.se